Obscat6 – Presència i retribucions de les dones en els càrrecs electes dels municipis catalans majors de 3.000 habitants

Prenent les dades de l’Observatori de Govern Local edició 6, hem elaborat dues infografies per tal de mostrar quina és la presència i les retribucions de les dones electes en els municipis majors de 3.000 habitants.

S’ha seleccionat només aquests municipis ja que són els únics als que aplica la llei d’igualtat d’homes i dones pel que fa a la paritat en les llistes electorals. No s’inclouen les dades de Barcelona ciutat, donades les seves característiques úniques, ni d’aquells municipis dels quals no hi ha cap dada a l’Observatori de Govern Local.

És important tenir present que les dades de retribucions tenen en compte els regidors i regidores amb dedicació exclusiva i parcial, mentre que les de presència inclouen a tots els regidors i regidores. També cal indicar que aquestes retribucions no fan referència a les  indemnitzacions per assistències.

1/2 Dones electes


2/2 Dones electes

 

Per veure les diapositives en major resolució clicar aquí.

Publicat dins de Obscat6 | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Informe de l’Observatori de Govern Local per comarques


comarques2

Aquesta edició hem realitzat un informe complementari on s’agrupen els municipis per comarques. Donat que amb aquesta agrupació les dades dels municipis no queden identificables i per tant es manté l’anonimat de les mateixes, posem a la vostra disposició tots els informes.

Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça – Aquest informe quedarà sense publicar donat que la comarca està formada per tres municipis i no podem garantir l’anonimat de les dades.
Anoia
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès
Berguedà
Cerdanya
Conca de Barberà
Garraf
Garrigues
Garrotxa
Gironès
Maresme
Montsià
Noguera
Osona
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Pla d’Urgell
Pla de l’Estany
Priorat
Ribera d’Ebre
Ripollès
Segarra
Segrià
Selva
Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Val d’Aran
Vallès Occidental
Vallès Oriental

 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Enviament de l’informe definitiu

Tal i com estava previst aquesta setmana hem realitzat l’enviament de l’informe definitiu de la sisena edició de l’Observatori de Govern Local.

Cal tenir present que poden existir algunes variacions de les dades i els estadístics respecte l’avançament, atès que aquest document conté la informació validada de la forma completa. Com sempre, l’anonimat i la confiança mútua amb els ajuntaments són una de les peces fonamentals d’aquest projecte i, per tant, totes les dades es tracten amb uns criteris de confidencialitat estrictes.

Adjuntem un informe d’un municipi d’exemple actualitzat amb les dades de l’edició definitiva.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Contingut de l’informe

Aprofitant que ens trobem en el procés d’elaboració de l’informe definitiu de la sisena edició de l’Observatori de Govern Local us fem arribar una còpia de l’informe que s’envia als diferents ajuntaments. Dins d’aquest mateix informe d’exemple podreu trobar els documents annexos que detallen tant qüestions de càlcul dels indicadors com quins han estat els municipis participants de cadascuna de les diferents edicions de l’Observatori de Govern Local.

Clicant al següent enllaç podeu accedir a l’informe d’un municipi d’exempleTan bon punt disposem de la versió definitiva actualitzarem aquests documents.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Hem iniciat l’enviament dels informes preliminars de l’Informe de l’Observatori de Govern Local (ObsCat6).

La situació de constrenyiment econòmic ha provocat que el desenvolupament d’aquesta sisena edició hagi implicat alguns esforços suplementaris. D’una banda, per tal d’agilitzar procediments i millorar el procés de recollida de dades, el qüestionari s’ha reduït de forma important. Aquesta reducció és fruit d’una optimització del tractament de la informació. Una altra innovació ha estat la introducció d’un sistema de resposta mitjançant formulari d’internet que s’ha desenvolupat com a experiència pilot. Cal dir que estem molt satisfets del funcionament d’aquesta nova eina i esperem que el número de municipis que segueixi aquesta modalitat s’incrementi en la propera edició.

 

D’altra banda, però, i en aquest cas de forma aliena a la nostra voluntat, el treball de camp s’ha  hagut de dur a terme amb una temporalització diferent. L’inici d’aquesta edició es va produir amb nou mesos de retard respecte les anteriors. Tot i així, i per tal de poder donar resposta a les necessitats d’informació per al tancament de l’exercici i al nostre compromís de retorn amb els municipis participants, hem optat per confeccionar un informe preliminar amb dades encara en procés de validació. Així, enviem ara un avançament de resultats i editarem un informe definitiu que es lliurarà cap al mes de febrer.

 

El document d’avançament de resultats té algunes peculiaritats tècniques  vinculades essencialment al número d’individus (N); és a dir, els indicadors estan construïts amb un número més baix de dades municipals. Aquest fet pot generar que un cop es confeccioni l’informe definitiu existeixin algunes diferències en els indicadors que, en principi, haurien de ser de matís. Tot i així, la informació tractada ha estat sotmesa a criteris de validació i depuració rigorosos. En qualsevol cas, com sempre, confeccionarem informes a mida, per a aquells municipis que ho sol·licitin. 

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Finalització del treball de camp d’Obscat6

Ens trobem a la recta final del treball de camp de la sisena edició de l’Observatori de Govern Local. Al llarg del mes vinent es realitzaran, excepcionalment i de manera molt puntual, aquelles entrevistes que hagin pogut quedar pendents, però el gran gruix del treball de camp ja ha quedat finalitzat.

Durant el mes de desembre s’enviarà un informe preliminar als Ajuntaments que han participat en l’Observatori, per tal que disposin de la informació el més ràpid possible. Més endavant farem arribar un segon document on s’inclouran les dades de tots els municipis que finalment hagin participat en l’Observatori, per tal que la documentació que els enviem sigui el més acurada i completa possible.

Aquest doble enviament suposa una novetat respecte edicions anteriors en que s’esperava a fer arribar la versió completa i definitiva als ens participants. Hem cregut convenient accelerar el procés i facilitar als Ajuntaments, en el mes de desembre, un informe preliminar que contingui els indicadors que es generen de l’enquesta de l’Observatori de Govern Local, per tal que puguin resultar d’utilitat per la preparació de l’any 2014.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

El Ple dels Consells Comarcals, el vot ponderat i el projecte de llei de governs locals de Catalunya

Un dels punts interessants del projecte de llei de governs locals de Catalunya és la reforma de la comarca i les possibles implicacions que aquesta pugui tenir per la disputa política en l’arena local. Les comarques, que en la llei encara en vigor són part essencial de la demarcació local, passen a ser ens locals que complementaran l’organització bàsica del govern local ( formada per municipis i vegueries). Tot i que la delimitació territorial sembla que continuarà existint, no tot el territori disposarà d’un govern comarcal (allà on hi hagi àrees metropolitanes s’extingirà el govern comarcal).

Associat a aquest canvi conceptual, la comarca, amb un perfil més tècnic, es caracteritzarà per la prestació i la gestió comuna dels serveis municipals exercint un paper fonamental en la cooperació intermunicipal i encarregant-se de forma preferent dels serveis municipals mínims obligatoris.

A nivell d’organització interna, la gerència i els altres òrgans que determini el regalament orgànic passaran a ser part dels òrgans del consell comarcal. Però el canvi més significatiu respecte al tema que ens interessa en aquesta publicació és el que es produeix en el Ple i el Consell d’alcaldes.

El Ple dels consells comarcals tal i com està establert en l’actualitat desapareix. Els consellers, que en l’actualitat son nomenats per representants dels partits polítics entre els regidors electes de la comarca i en relació a una fórmula de repartiment que té en compte tant el número d’electes municipals com el número de vots obtinguts, deixaran pas al que ara coneixem com a Consell d’alcaldes, que acumularà el pes de la política comarcal.

Les decisions en el Ple s’hauran de prendre per consens, passant a un sistema de vot ponderat quan això no sigui possible. La ponderació està marcada en la mateixa llei i s’atorga per trams de població del municipi de la següent manera: de 2.000 a 5.000 +1, de 5.001 a 10.000 +2, de 10.001 a 20.000 +3, de 20.001 a 50.000 +4, i de 50.001 en endavant +5.

Utilitzant les dades de la Fundació recollides en la cinquena edició de l’Observatori de Govern Local (la darrera de la qual es disposa de dades complertes) i del projecte sobre els Consells Comarcals, ens hem proposat fer una simulació sobre les repercussions que tindria aquest canvi en termes de capacitat per marcar l’agenda comarcal (tenint en compte que traslladem a les composicions polítiques i territorials d’aquell moment els efectes del projecte de llei), quin pes tindrien uns i altres partits i quines quotes de poder quedarien en mans d’alcaldes que governen en coalició o en minoria en els seus municipis.

Abans de continuar hem de tenir en compte, però, que les dades de l’Observatori de Govern Local van ser recollides entre setembre de 2010 i març de 2011 pels municipis de més de 500 habitants (excepte la ciutat de Barcelona), i que per tant dels menors no disposem d’informació sobre les coalicions i els pactes d’alternança possibles. El període de camp del projecte sobre Consells Comarcals es va produir entre abril i setembre de 2011. Les simulacions s’han realitzat sense atendre els possibles canvis en les comarques i les àrees metropolitanes, i excloent els municipis i els conselles de la Vall d’Aran ja que el règim del Conselh Generau d’Aran es regeix per la llei 16/1990 de 13 de juliol.

Dels 938 municipis que són objecte de la nostra atenció, tenim informació sobre la forma de govern de 611, dels quals un 52.54% governen sense majoria. Traslladant a aquestes dades el pes que tindrien els Alcaldes en els seus respectius consells comarcals en quant a número de vots (com es pot veure a la taula següent), els 321 alcaldes sense majoria representen un 65.2% dels vots. Tot i que seria una dada interessant, de moment no entrarem a disseccionar els vots per consell comarcal.

Alcaldes i vots segons tipus de govern

Coalició

Majoria

Minoria

Sense dades

Alcaldes

276

290

45

327

Vots

779

475

111

···

El que sí que podem fer en aquest nivell de detall és veure el repartiment dels vots per partit polític de l’alcalde. La taula següent ho exemplifica amb el número d’alcaldes per partit, el número de vots que representarien, el vot ponderat mínim i màxim per Alcalde i la mitjana de vots dels Alcaldes dels partits.

Com era d’esperar, i donada la diferent implantació territorial dels partits i la diferència d’habitants, tant en número de vots com en mitjana de vots per Alcalde, els partits amb alcaldies en municipis mes grans sumen una part més important dels futuribles vots (s’ha de tenir en compte que estem parlant sobre el repartiment d’alcaldes del mandat anterior). L’increment més gran, en termes de número d’alcaldes entre número de vots, es produeix en els alcaldes d’iniciativa, seguits del psc, ciu, erc, altres i pp.

Partits i descriptius dels vots que acumulen

Alcaldes

Vots

Mínim

Mitjana

Màxim

CIU

238

478

1

2.01

6

ERC-AM

87

173

1

1.99

5

ICV-EPM

6

19

1

3.17

6

PP

2

3

1

1.50

2

PSC-PM

176

533

1

3.03

6

Altres

102

159

1

1.56

5

Aquesta diferència pren un aire diferent si es compara el número de vots que resultaria per partit amb el número de consellers comarcals en l’actualitat. Tal i com es pot veure a la taula següent, el partit que té un increment major en aquest cas són els altres, que passarien dels 27 consellers actuals a 159 vots, seguit per ciu, el psc, erc, ic i pp.

Número d’Alcaldes, simulació de vots i número de consellers comarcals per partit de l’Alacalde

CIU

ERC-AM

ICV-EPM

PP

PSC-PM

Altres

Sense dades

Alcaldes

238

87

6

2

176

102

327

Vots

478

173

19

3

533

159

···

Consellers comarcals

395

183

51

44

317

27

···

Per acabar sense allunyar-nos massa de l’objectiu inicial d’aquesta publicació, a la taula següent es mostra quin percentatge dels vots de cada partit queda en mans d’alcaldes que governen en majoria i quin percentatge queda en mans dels que governen sense. Els partits que tindrien una major pressió a l’hora de marcar una política local pròpia, tant en l’agenda com en els pactes, serien aquells que tenen un percentatge més elevat dels seus vots depenent dels pactes de govern municipal.

Percentatge de vots per partit segons tipus de govern

Amb majoria

Sense majoria

CIU

49.4

50.6

ERC-AM

26.0

74.0

ICV-EPM

0.0

100.0

PP

33.3

66.7

PSC-PM

25.3

74.7

Altres

36.5

63.5

En conclusió, el canvi en el Ple dels Consells Comarcals que preveu el projecte català de llei sobre el govern local sembla que, a nivell general, podria provocar un canvi en els pesos dels partits i dels municipis en l’òrgan polític d’aquests ens. La repercussió que això pugui tenir en la política local dependrà de quina acabi sent la capacitat d’actuació de les comarques i les competències que finalment exerceixin.

Publicat dins de Uncategorized | Etiquetat com a | Deixa un comentari

Mesurant la capacitat i el canvi institucional local

Lluís Medir, del Grup de Recerca en Estudis Locals – UB, i Joan Manel Sánchez, de la Fundació Carles Pi i Sunyer, han presentat en el darrer congrés de la AECPA, a Sevilla, un paper explicant la recerca que estan duent a terme i que té com a finalitat la mesura de la capacitat i el canvi institucional dels governs locals en matèria educativa.

L’objectiu d’aquest treball, titulat “Measuring institutional capacity and change: the case of Catalan local government in education public policies”, és doble: en primer terme construir un índex sobre la capacitat educativa local que sigui capaç de mesurar el canvi institucional al llarg del temps; en segon terme, i utilitzant l’índex com una variable resultat, explorar els determinants de l’evolució de la capacitat institucional en favor d’un millor enteniment del canvi institucional del govern local en el sector educatiu.

L’univers d’estudi per la investigació són els 946 municipis catalans en el període 1991-2010, sobre els quals s’estan creant unes bases de dades longitudinals exhaustives amb informació relativa a diversos aspectes, com per exemple número d’escoles, número d’alumnes, padró municipal, recaptació de taxes, partit al govern i també número i contingut dels convenis signats entre cadascun dels Ajuntaments i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya durant aquest període.

Exploracions encara molt preliminars de les dades suggereixen que factors econòmics i intergovernamentals poden tenir rellevància en el canvi institucional en les polítiques educatives a nivell municipal.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Prova pilot

Per l’edició de l’Observatori de Govern Local d’aquest any hem fet una prova pilot per tal d’observar com es desenvolupava la realització de l’enquesta per internet.

Mitjançant el programari Snap Survey hem afegit la possibilitat de respondre via internet, d’aquesta manera volíem poder donar més flexibilitat als secretaris. Vam limitar els terminis per tal d’evitar generar nous problemes que afectessin al funcionament habitual del treball de camp.

Aproximadament un 5% dels municipis ha realitzat tota o alguna part de l’enquesta per internet. Ara quedarà valorar els diferents aspectes relacionats amb la resposta (temps en les respostes, validacions de les preguntes, etc) per tal d’avaluar la possibilitat de continuar oferint aquest mecanisme per a futurs camps.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Inici de camp

La darrer a setmana de juny va començar el treball de camp de la nova edició de l’Observatori de govern local. Per aquesta sisena edició s’està contactant amb tots aquells municipis de Catalunya de més de 500 habitants, un total de 620 municipis.

En els següents enllaços disposeu de la presentació del projecte així com de les diferents parts de l’enquesta per tal que pugui ser consultada.

Projecte Catalunya6

Part 1 Estructura

Sobre l’estructura i funcionament de l’Ajuntament, pel que fa a les candidatures que es presenten, l’estructura i funcionament polític, la distribució d’atribucions i l’estructura i funcionament administratiu

Part 2 Ens instrumentals

Sobre ens instrumentals, cooperació, col·laboració i coordinació administrativa.

Part 3 Serveis

Sobre serveis públics, referent a la seva gestió, polítiques sectorials, Canals de relació entre l’administració local i els ciutadans i participació ciutadana.

Part 4 Informació econòmica

Sobre informació econòmica, que inclou aspectes referents a pressupostos municipals, gestió del sistema tributari i mesures d’austeritat municipals.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari